Kurser i Affärskinesiska

Det går inte att förneka det inflytande Kina har på världsekonomin idag, och alltfler svenska företag söker sig dit i syfte att göra affärer. Oavsett om du vill slå dig in på den kinesiska affärsmarknaden eller upprätthålla din position där, kan det vara en bra idé att du lär dig mandarin. Då långtifrån alla kineser behärskar engelska kan det vara såväl påfrestande som tidsödande att helt förlita sig på en tolk under affärsmöten. Många nyanser i språkliga situationer går även förlorade om all kontakt sker genom en tolk. Kineser uppskattar oftast de som lagt ned tid och möda på att lära sig kinesiska, så även ur konkurrenssynpunkt kan detta vara betydelsefullt.  

 

(a) Little Mandarin erbjuder såväl standardkurser som skräddarsydda kurser i affärskinesiska. Våra standardkurser är på antingen 4, 12, 20 eller 36 veckor, men då vi är mycket flexibla kan vi anpassa din studietid helt efter dina egna önskemål. I vårt basutbud ligger lektionstillfällena på mellan 20-22 lektionstimmar i veckan, men om du väljer en intensivkurs får du hela 30 lektionstimmar i veckan. Du kan välja mellan att få dina lektioner i grupp (aldrig mer än 12 personer) eller med en privatlärare. Det går även bra att kombinera dessa två lektionsformer. Språkstudierna fokuserar, förutom de rena studierna i mandarin, på att du ska kunna läsa och skriva affärsrelaterade dokument samt att kunna presentera ditt företag, samt dina tjänster och produkter. 

 

Kursen i affärskinesiska kommer även ge dig andra viktiga verktyg till den interkulturella kommunikation som internationella affärsutbyten innebär. Bland annat kommer du introduceras i de kulturella normer och beteenden som gäller inom kinesiskt affärsliv. På så sätt får du en grundläggande trygghet och behöver aldrig oroa dig för att göra "fel" i dina kinesiska affärskontakter. 

Affärsmöte med Hong Kongs skyline som fond.