Polya Bilingual School

Polya Bilingual School är en kinesisk skola med en internationell profil. Tillsammans med sin systerskola i Guangzhou utgör Polya ett nätverk av skolor som har specialiserat sig på att inkorporera tvåspråkig undervisning.

 

Skolan är belägen i de centrala delarna av Dongguan, vilket gör kommunikationer och utflykter enkla och säkra att genomföra. Under lägret kommer skolan att vara ständigt bemannad med personal som tar hand om eleverna. 

 

Läs mer om lägerskolans språkundervisning & lärare här!