Undervisning & Lärare

Wang Changtao, Vice VD och Huvudspråklärare vid Polya Bilingual School

Alla elever som deltar i sommarlägret i Dongguan 2018 kommer att vid lägrets början få göra ett prov som indikerar vilken undervisningsnivå som passar dem bäst (nybörjare/grundläggande eller mellannivå). Därefter kommer eleverna delas in i två olika klasser, specifikt anpassat efter deras språkfärdigheter.

 

Språkundervisningen kommer att kombinera såväl tal, skriv- som läsövningar baserat på olika teman, som exempelvis samhällsliv, historia och kultur. Betoningen kommer ligga på att lära sig vardagskinesiska eller utveckla sina redan befintliga kunskaper i språket. 

Se utförligt sommarlägerschema här!

 

Våra lärare är verksamma som kinesiska språklärare och behärskar naturligtvis även engelska:

 

Wang Changtao

Wang Changtao är Vice VD och huvudspråklärare vid Polya Bilingual School. Han ansvarar även för grundskoleutbildningen i kinesiska i Dongguan samt är en av utformarna av kinesiska språktester.

 

Liao Jingjing, Kinesisklärare vid Polya Bilingual School

Liao Jingjing

Liao Jingjing tog sin examen vid Guangdong University of Foreign Studies med engelska som huvudämne. Hon har vunnit pris som bästa lärare i Dongguan samt det prestigefyllda priset som bästa lärare i Nancheng-distriktet i Dongguan.